Parkwijck als je eigen recruitmentafdeling !

Besteed al je recruitmenttaken aan ons uit en blijf je focussen op waar jij goed in bent. Het levert je bedrijf meer flexibiliteit, verhoogde professionaliteit en verlaging van je kosten. 

Parkwijck portrait-of-smiling-business-people-with-different-technologies RPO

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

organiseer je recruitment slimmer

Door de huidige schaarste en de zeer concurrerende arbeidsmarkt hebben veel bedrijven het moeilijk om hun vacatures ingevuld te krijgen. Vooral als ze meerdere vacatures hebben en geen toegewijde Recruiter(s) tot hun beschikking hebben. Effectieve werving en selectie vereist vaardigheden, kennis, middelen en tijd.

Onze recruitment outsourcing (RPO) service stelt onze klanten in staat om hun wervingslasten over te hevelen naar ons. Wij zijn specialisten die je recruitmentproces en resultaat naar een hoger plan tillen. Door ons kun jij je richten op het runnen van je  bedrijf of afdeling, terwijl wij de geschikte kandidaten voor je werven en het selectieproces intern in goede banen leiden. We ontwikkelen en vermarkten je werkgeversmerk, zetten je werving en selectieprocessen op en werven namens je organisatie. Wij nemen het hele proces op ons, van het starten van een vacature tot en met de vervulling ervan.

Gebruik onze RPO-dienstverlening om je wervingsproces vloeiender te laten verlopen en je vacatures tijdig in te vullen met de meest geschikte kandidaten. Met onze service besparen wij je tijd en geld en verbeteren we je werkgeversimago in de arbeidsmarkt.

Parkwijck interview-with-applicant RPO

Wil je weten of onze RPO dienstverlening zinvol voor je bedrijf is ?